Program – Seminar I

Program

29. 03. 2014
14.00 – 22.00
Grand Hotel Union, Ljubljana

14.00 – 14.30
PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV SEMINARJA
Arrival and registration
30 min
14.30 – 14.40
OTVORITEV SEMINARJA
Opening ceremony

POZDRAV IN NAGOVOR UDELEŽENCEV V IMENU ČASTNEGA POKROVITELJA DOGODKA PREDSEDNIKA
REPUBLIKE SLOVENIJE
Welcome greeting and address of the participants on behalf of the Honorary Patron of the event
the President of the Republic of Slovenia

Toni Cahunek

Akad. dr. Boštjan Žekš

5 min

5 min

14.40 – 15.00
UVODNO PREDAVANJE: POVEZOVANJE RAZISKOVANJA V JAVNEM ZDRAVJU S POLITIKO IN
PRAKSO: PRIMER KONOPLJE
Introductory lecture: Linking research in public health with policy and practice: The Cannabis Case

Mag. Dušan Nolimal

20 min
15.00 – 15.30
ZGODOVINA KONOPLJE IN NJEN POMEN ZA NAŠE PREŽIVETJE
The history of hemp and its relevance to our survival

Rick Simpson
30min
15.30 – 17.00
OD KONOPLJE DO ENDOKANABINOIDOV – OD STARODAVNE DO SODOBNE UPORABE V MEDICINI
From Cannabis to endocannabinoids – from ancient to present medical use
Dr. Lumír Ondřej Hanuš90min
17.00 – 17.15
ODMOR ZA KAVO
Coffee break

X

15 min
17.15 – 18.15
TROJNA DELITEV V GENETIKI KONOPLJE IN RAZMERJA MED THC in CBD
The three way split between the genetics of cannabis and the ratios of THC and CBD

Dr. Paul Hornby

60min
18.15 – 19.45
KANABINOIDNI SISTEM – GIBALO ŽIVLJENJA IN VPLIV NA DRUŽBO
Cannabinoid system – physics of life and its social impact
Dr. Robert J. Melamede90min
19.45 – 20.00
ODMOR ZA KAVO
Coffee break

X
15min
20.00 – 21.30
RAZPRAVA IN VPRAŠANJA S STRANI UDELEŽENCEV
Panel discussion – Q&A
Toni Cahunek
Dr. Dušan Nolimal
Rick Simpson
Dr. Paul Hornby
Dr. Lumír Ondřej Hanuš
Dr. Robert J. Melamede
90min
21.30 – 22.00
ZAKLJUČEK, DRUŽENJE
Closing session, networking
30min

* Zagotovljeno bo simultano prevajanje iz slovenščine v angleščino in obratno.
* Simultaneous translation from English to Slovene and vice versa will be provided.

http://onej.info
onej.info@gmail.com
+ 386 (0)41 208 289