Seminar III

KONOPLJA V ZDRAVSTVU: TEORIJA in PRAKSA

CANNABIS IN HEALTH CARE: THEORY & PRACTICE

29. – 30.05. 2015

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE
LJUBLJANA EXHIBITION AND CONVENTION CENTRE

Nameni in cilji tega seminarja, kakor tudi vseh bodočih, ki jih bomo v okviru cikla Demistifikacija konoplje pripravili v prihajajočih mesecih, so predvsem v pridobivanju novih znanj s tega področja, tako za pravne kakor tudi ostale strokovnjake, politične akterje in tudi širšo javnost v Sloveniji.

The purpose of this and all other forthcoming seminars in the Demystifying Cannabis series which will be organised in the next few months is to spread new knowledge gained in this field and to make it known to legal experts as well as other experts, policy-makers and the general public in Slovenia.

Za organizacijo tega seminarja smo se odločili iz več razlogov:

 • aktualni dogodki v zvezi s Predlogom zakona o konoplji
 • februarska javna razprava o predlogu zakona o konoplji v slovenskem parlamentu
 • pomanjkljivo znanje in vedenje strokovnjakov ter javnosti o tej tematiki pri nas.
 • zdravstveni vidiki konoplje
 • zgodovina konoplje in njen pomen za naše preživetje
 • medicinska konoplja – njena uporaba skozi zgodovino in danes
 • kanabinoidni sistem

Na seminarju bodo svetovne avtoritete s tega področja predstavile najnovejša dognanja o uporabi konoplje v medicinske namene v različnih državah sveta (Izrael, Kanada, ZDA) in po predavanjih na razpravi odgovarjali na vaša vprašanja.

 • strokovnjaki, zdravstveni delavci
 • politiki, odločevalci
 • študenti
 • zainteresirana javnost

Naša želja je, da se razvije konstruktivna debata, saj so z nami strokovnjaki, s pomočjo katerih lahko tudi v Sloveniji zagotovimo najboljše modele zdravljenja s konopljo, načine uporabe in dostopnost tega neprecenljivega zdravila..

We decided to organize this seminar for several reasons:

 • Current events concerning the draft law on cannabis
 • February’s public debate on the draft law on cannabis in the Slovenian Parliament
 • lack of knowledge of professionals and the public about this issue
 •  Cannabis use in health care
 •  History of cannabis and its importance to our survival
 •  Medical cannabis and its use through history
 •  Cannabinoid system

World’s leading experts in this field will be presenting latest findings on the use of cannabis for medical purposes in different countries around the world (Israel, Canada, USA) and after the lectures and the debate, answer your questions.

 • experts, health professionals
 • policy-makers
 • students
 • interested public

Having top experts among us, we would like to develop a constructive debate, which will help shape the best models of treatment with cannabis, uses and availability of this invaluable medicine in Slovenia.

LOKACIJA / LOCATION

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE / LJUBLJANA EXHIBITION AND CONVENTION CENTRE
Dunajska cesta 18, Ljubljana
Slovenia

http://onej.info
onej.info@gmail.com
+ 386 (0)41 208 289