Seminar II

KONOPLJA IN PRAVO: PROHIBICIJA vs. REGULACIJA

CANNABIS & LAW: PROHIBITION vs REGULATION

06. 06. 2014

HOTEL LEV
Ljubljana

Nameni in cilji tega seminarja, kakor tudi vseh bodočih, ki jih bomo v okviru cikla Demistifikacija konoplje pripravili v prihajajočih mesecih, so predvsem v pridobivanju novih znanj s tega področja, tako za pravne kakor tudi ostale strokovnjake, politične akterje in tudi širšo javnost v Sloveniji.

The purpose of this and all other forthcoming seminars in the Demystifying Cannabis series which will be organised in the next few months is to spread new knowledge gained in this field and to make it known to legal experts as well as other experts, policy-makers and the general public in Slovenia.

Za organizacijo tega seminarja smo se odločili iz več razlogov:

 • aktualni dogodki v zvezi s Predlogom zakona o konoplji
 • februarska javna razprava o predlogu zakona o konoplji v slovenskem parlamentu
 • pomanjkljivo znanje in vedenje strokovnjakov ter javnosti o tej tematiki pri nas.
 • pravni vidiki konoplje
 • nacionalne in regionalne politike do drog
 • konopljini socialni klubi
 • prohibicija in dekriminalizacija

Na seminarju bodo nekateri svetovno znani strokovnjaki s tega področja predstavili prakse in učinke regulacije konoplje v Evropi in svetu (Nizozemska, Španija, Portugalska, ZDA, Urugvaj) in po predavanjih na razpravi odgovarjali na vaša vprašanja.

 • strokovnjaki, pravniki
 • politiki, odločevalci
 • študenti
 • zainteresirana javnost

Naša želja je, da se razvije konstruktivna debata, saj so z nami strokovnjaki, s pomočjo katerih lahko tudi v Sloveniji zagotovimo najboljše modele regulacije konoplje.

We decided to organize this seminar for several reasons:

 • Current events concerning the draft law on cannabis
 • February’s public debate on the draft law on cannabis in the Slovenian Parliament
 • lack of knowledge of professionals and the public about this issue
 •  Cannabis Regulation
 •  National and Regional drug policies
 •  Cannabis Social Clubs
 •  Prohibition and Dekriminalization

World’s leading experts in this field will be presenting different practices and effects of Cannabis regulation in different countries around the world (Netherlands, Spain, Portugal, Uruguay, USA) and after the lectures and the debate,  answer your questions.

 • experts, legal experts
 • policy-makers
 • students
 • interested public

Having top experts among us, we would like to develop a constructive debate, which will help shape the best models of Cannabis regulation in Slovenia.

LOKACIJA / LOCATION

HOTEL LEV
Vošnjakova ulica 1, Ljubljana
Slovenia

http://onej.info
onej.info@gmail.com
+ 386 (0)41 208 289