Seminar I

UPORABA KONOPLJE V MEDICINI

USE OF CANNABIS FOR MEDICINAL PURPOSES

29. 03. 2014

Grand Hotel Union, Ljubljana

Nameni in cilji tega seminarja, kakor tudi vseh bodočih, ki jih bomo v okviru cikla Demistifikacija konoplje pripravili v prihajajočih mesecih, so predvsem v pridobivanju novih znanj s tega področja, tako za medicinske kakor tudi ostale strokovnjake, politične akterje in tudi širšo javnost v Sloveniji.

The purpose of this and all other forthcoming seminars in the Demistifying Cannabis series which will be organised in the next few months is to spread new knowledge gained in this field and to make it known to medical experts as well as other experts, policy-makers and the general public in Slovenia.

Za organizacijo tega seminarja smo se odločili iz več razlogov:

 • aktualni dogodki v zvezi s Predlogom zakona o konoplji
 • Simpozij o medicinski uporabi kanabinoidov (SEEA, 5.- 6. februar 2014, Cankarjev dom)
 • februarska javna razprava o predlogu zakona o konoplji v slovenskem parlamentu
 • pomanjkljivo znanje in vedenje strokovnjakov ter javnosti o tej tematiki pri nas.
 • zgodovina konoplje in njen pomen za naše preživetje
 • genetika konoplje in razmerja med THC in CBD
 • medicinska konoplja in njena uporaba skozi zgodovino
 • kanabinoidni sistem

Na seminarju bodo svetovne avtoritete s tega področja predstavile najnovejša dognanja o uporabi konoplje v medicinske namene v različnih državah sveta (Izrael, Kanada, ZDA) in po predavanjih na razpravi odgovarjali na vaša vprašanja.

 • strokovnjaki, zdravstveni delavci
 • politiki, odločevalci
 • študenti
 • zainteresirana javnost

Naša želja je, da se razvije konstruktivna debata, saj so z nami strokovnjaki, s pomočjo katerih lahko tudi v Sloveniji zagotovimo najboljše modele zdravljenja s konopljo, načine uporabe in dostopnost tega neprecenljivega zdravila.

We decided to organize this seminar for several reasons:

 • Current events concerning the draft law on cannabis
 • Symposium on the medical use of cannabinoids (SEEA, 5 to 6 February 2014 Cankarjev dom)
 • February’s public debate on the draft law on cannabis in the Slovenian Parliament
 • lack of knowledge of professionals and the public about this issue
 • History of cannabis and its importance to our survival
 •  Cannabis genetics and the relationship between THC and CBD
 •  Medical cannabis and its use through history
 •  Cannabinoid system

World’s leading experts in this field will be presenting latest findings on the use of cannabis for medical purposes in different countries around the world (Israel, Canada, USA) and after the lectures and the debate,  answer your questions.

 • experts, health professionals
 • policy-makers
 • students
 • interested public

Having top experts among us, we would like to develop a constructive debate, which will help shape the best models of treatment with cannabis, uses and availability of this invaluable medicine in Slovenia.

LOKACIJA / LOCATION

GRAND HOTEL UNION
Unionska Dvorana, pritličje / Grand Union Hall, Ground floor

“Konoplja v svoji naravni obliki je ena izmed terapevtsko najbolj varnih aktivnih substanc, kar jih pozna človeštvo.”

“Marijuana in its natural form is one of the safest therapeutically active substances known to man.”

Francis L. Young

Ustavni sodnik / DEA Administrative Law Judge

“Priča smo globalni revoluciji, ki bo končala nesmiselno prepoved konoplje. Kdo pri zdravi pameti bi prepovedal zdravilo proti staranju, ki ubija rakave celice in deluje po istem principu kot materino mleko?”

“What we’re seeing is a global revolution that’s going to end this insane prohibition against cannabis in this country. Who in their right mind would outlaw an anti-aging drug that kills cancer cells and uses the same activity that’s found in mother’s milk?”

Dr. Robert J. Melamede

izredni profesor biologije, Univerza v Koloradu / Professor of biology, University of Colorado

“Čudežna ozdravljenja so pogost pojav ob uporabi olja iz te posebne zdravilne rastline.”

“Medical miracles are a common occurrence when using oil derived from this specific medicinal plant”

Rick Simpson

svetovno poznani aktivist za konopljo / world famous Cannabis activist

Galerija / Gallery

Za fotografije se zahvaljujemo / TNX for photos to: Ana Kuščer, Klemen Berus in Dejan Ogrinec.

http://onej.info
onej.info@gmail.com
+ 386 (0)41 208 289